Vandaag ben je met papa naar de KNO-arts in Nijmegen geweest. Daar heb je opnieuw een gehoortest gehad. Hieruit blijkt dat er geen verbetering is ten opzicht van de gehoortest van 1 oktober jl. Het staat nu definitief vast dat je met je rechteroor nog maar 10 % hoort. Dit betekent dat je aan de rechterkant praktisch doof bent. Gehoorapparatuur of andere ingrepen zijn geen optie, omdat dit enkel ruis zou geven op het linkergehoor dat gelukkig wel gewoon nog intact is. Volgens de KNO-arts vang je in een rustige omgeving voor 90 % op van wat er wordt gezegd. In een rumoerige omgeving geeft het horen echter wel problemen indien je niet vanuit de linkerkant wordt aangesproken. Daar moeten we voortaan dus zoveel als mogelijk rekening mee gaan houden. Zelf ben je er gelaten onder. Het lijkt erop dat je niet echt last hiervan ervaart, maar toch… Thuis merken we toch dat je vaak mist wat er gezegd wordt en dit leidt dan tot miscommunicatie. De kans is dus groot dat dit op school ook gebeurt, maar dat we net als thuis niet altijd in de gaten hebben dat dit met jouw gehoorproblemen te maken heeft. Nu zitten we als ouders met de volgende vraag: Aan welke kant van de leerkrant kun je nu het beste zitten. Zoals nu aan de linkerkant vanwege de beperkingen in he nek? Of toch aan de rechterkant vanwege je goede oor links? Verder zijn we als ouders toch wel erg geschrokken. We hadden natuurlijk wel al gemerkt dat je sinds de val minder goed hoorde, maar zo weinig… nee, dat hadden we niet gedacht. Maar goed, als dit alles was… (met alle respect overigens voor degene die ook kampen met dit probleem)… dan hoefden we geen twee keer na te denken en tekenden we graag hiervoor!