Bjorn & Progeria

Vandaag wordt Bjorn voor zijn halfjaarlijkse controle bij de kinderarts verwacht. Hij is welliswaar gegroeid! Bjorn is nu 95,6 cm lang. Hij weegt 11 kg. De bekende klachten en zwakke plekken van Bjorn worden besproken. Op de rolpoli hebben we tevens overleg met de revalidatiearts, kinderfysiotherapeut en ergotherapeut. Bjorn is duidelijk moe. We gaan uiteindelijk laat, maar heel wat wijzer naar huis!